About Us

About Us

Who we are?

ENRES ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AIoT

เราพัฒนา AI ตรวจสุขภาพโรงงาน อาคารธุรกิจ พร้อมบริการตลอด 24 ชม.
เพื่อบริหารการจัดการ ด้านการผลิต ด้านการจัดการพลังงาน เพื่อลดต้นทุน และขั้นตอนการทำงานซ้ำ ป้องกันความเสียหาย รวมถึงการบริหารอาคาร สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

  • ประสบการณ์พัฒนา AIoT Platform มากกว่า 6 ปี
  • ร่วมพัฒนา AIoT Platform กับ 10 องค์กรชั้นนำ
  • ให้บริการมากกว่า 60 + องค์กร 200 + อาคารและโรงงาน
  • ให้บริการตรวจสอบมากกว่า 10,000 รายการ แบบเรียลไทม์
  • ให้บริการรองรับมากกว่า 30 ระบบโรงงานและอาคารธุรกิจ
  • ช่วยประหยัดพลังงานกว่า 40 ล้านบาท
  • ได้รับเงินทุน 1 ล้านเหรียญ (Pre-Series A)
  • ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Our Strategic Investors

Our Success

Our Awards

บริษัทของเราได้รับรางวัลมามากมาย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดยเกิดจากความมั่นใจในตัวเทคโนโลยีที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาเอง และที่สำคัญกว่านั้นคือ แนวความคิดความตั้งใจ ในการที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้าน พลังงาน สิ่งแวดล้อม และกระบวนการการทำงาน

As seen on